Lesmateriaal

Bij het boek Code Zwart is een lesbrief  voor een sociaal-emotionele les te downloaden. 
Deze les is geschikt voor de groepen 6 t/m 8.